Instytut Geografii

Prof. Podgórski członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Prof. Podgórski członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Dyrektor Instytutu Geografii, dr hab. Zbigniew Podgórski prof. uczelni został członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020 - 2023.

Komitety PAN zrzeszają czołówkę polskich naukowców. Pełnią one funkcję ciał doradczych i opiniotwórczych.
Ich zadaniem jest m.in. opracowanie stanowisk i ekspertyz pomagających w rozwiązaniu problemów naukowych, opiniowanie aktów normatywnych dotyczących nauki i upowszechnianie wyników badań. 

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk został powołany w roku 1952, działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, a zakres jego działania dotyczy całości geografii w tym geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, regionalnej i geoinformacji. Komitet Nauk Geograficznych PAN jest reprezentantem społeczności geografów polskich w ośrodkach akademickich i instytutach naukowo-badawczych. Komitet Nauk Geograficznych PAN afiliowany jest i współdziała z Międzynarodową Unią Geograficzną (MUG/IGU), która jest najważniejszym w skali globalnej forum organizacyjnym i naukowym geografów. Polscy geografowie uczestniczą w pracach komisji problemowych MUG.