Instytut Geografii

Habilitacja Danuty Szumińskiej

Habilitacja Danuty Szumińskiej

18 grudnia 2019 roku dr Danuta Szumińska z Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy uchwałą Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku.

Stopień doktora habilitowanego uzyskany został na podstawie osiągnięcia zatytułowanego: „CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WARUNKI HYDROCHEMICZNE WE WSPÓŁCZESNYCH STREFACH PERYGLACJALNYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATU I ZRÓŻNICOWANEJ ANTROPOPRESJI”. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: Pan prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS w Lublinie), Pan dr hab. Marek Ruman, prof. Uczelni (UŚ w Katowicach), Pan dr hab. Mirosław Żelazny, prof. UJ (UJ w Krakowie).

Serdecznie gratulujemy!