Instytut Geografii

Studenci TIR-u w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

piątek 13.12.2019 r., dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., studenci II roku Turystyki i Rekreacji wzięli udział w warsztatach i pokazie zorganizowanym na terenie bydgoskiego lotniska.

Studenci mieli możliwość zapoznania się z:
- podstawowymi przepisami celno-paszportowymi obowiązującymi na obszarze państw UE oraz poza nią (część teoretyczna),
- najważniejszymi procedurami jakimi muszą poddać się wszyscy podróżni przed lotem samolotem (część praktyczna),
- elementarnymi zasadami bezpieczeństwa na lotnisku, w tym podstawowymi procedurami związanymi z przeciwdziałaniem terroryzmowi (część teoretyczno-praktyczna).

Tak oryginalne zajęcia nie były możliwe gdyby nie zaangażowanie przedstawicieli:
- Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy należącej do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,  
- Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy wchodzącej w strukturę Krajowej Administracji Skarbowej.
Szczególne podziękowania za współpracę należą się Portowi Lotniczemu w Bydgoszczy, a zwłaszcza Panu Danielowi Mackiewiczowi - Kierownikowi ds. Marketingu oraz Rzecznikowi Prasowemu Portu, który nie tylko zaprezentował historię portu lotniczego w Bydgoszczy, ale zadbał o wspaniałą atmosferę wśród uczestników spotkania.

 

Jeszcze raz dziękujemy za współpracę i zaangażowanie!!!!!!!

Źródło fotografii: archiwum Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.