Jubileusz prof. dr hab. Jana Falkowskiego

  • 15 listopada 2018

W dniu 13.11.2018 r mieliśmy zaszczyt uczcić Jubileusz pracy zawodowej oraz 80. rocznicę urodzin Szanownego Profesora Jana Falkowskiego. Skierowaliśmy w stronę Pana Profesora najserdeczniejsze gratulacje i życzenia w imieniu całej społeczności akademickiej, a zwłaszcza pracowników Instytutu Geografii. Niezmiernie miło było nam wyrazić szacunek za prowadzoną działalność dydaktyczną oraz organizacjną, dzięki której Szacowny Jubilat stał się jednym z najwybitniejszych geografów rolnictwa  i obszarów wiejskich w Polsce. Swoimi badaniami prof. Jan Falkowski wniósł bardzo istotny wkład do rozwoju nauk geograficznych, rozpoczynając systematyczne prace badawcze już w 1969 r. Jego działalność naukowa została uhonorowana w 1993 r przez prezydenta RP Lecha Wałęsę tytułem profesora za całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej, świadectwem czego jest wydanie książki profesorskiej zatytułowanej Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski.

Korzystając zatem ze szczególnej sposobności, jeszcze raz życzymy Profesorowi Janowi Falkowskiemu dużo zdrowia i pogody ducha, następnych udanych jubileuszy, radości z nadchodzących dni oraz satysfakcji
z realizacji marzeń.

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. +48 52 349 62 50