dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw. uhonorowany Medalem PTG.

  • 10 października 2018
Medal Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Medal Polskiego Towarzystwa Geograficznego

      Dzięki uprzejmości Oddziału Katowickiego PTG oraz gościnności Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyło się w Sosnowcu, w dniu 29 września 2018 r.,  Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Obrady delegatów poprzedziło spotkaniem Prezydium Zarządu Głównego oraz zebranie Zarządu Głównego PTG. Na mocy uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw. otrzymał Medal za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk geograficznych i w uznaniu zasług dla PTG.

      Walne Zgromadzenie PTG i towarzyszący mu Regionalny Zjazd Geografów wpisały się w obchody Roku Geografii Polskiej, Jubileusz 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG, Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego, Jubileusz 45-lecia geografii na Uniwersytecie Śląskim. Hasłem przewodnim wydarzenia było: Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych.

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. +48 52 349 62 50