dr Iwona Józefowicz uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 2

  • 04 października 2018

Pracownik Instytutu Geografii UKW dr Iwona Dorota Józefowicz aplikowała o dofinansowanie badań naukowych
w ramach konkursu MINIATURA 2. Konkurs MINIATURA 2 został ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki zaś jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie MINIATURA 2 finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

 

Dr Iwona Józefowicz uzyskała dofinansowanie w wysokości 49742 zł na badania wstępne pt. "Zachowania przestrzenne osób w okresie późnej dorosłości na obszarach zurbanizowanych. Case Study Bydgoszcz." 

 

Gratulujemy!!!

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. +48 52 349 62 50