Turystyka i rekreacja - spotkanie dla I roku MU

  • 28 września 2017

Spotkanie z opiekunem pierwszego roku dr Hanną Michniewicz-Ankiersztaj dla studentów TURYSTYKI I REKREACJI, II stopnia odbędzie się w  czwartek 5 października 2017, godz. 10:15, Pl. Kościelecki. Nr sali, w której odbędzie się spotkanie, zostanie podany w dniu spotkania na tablicy ogłoszeń sekretariatu.

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (052) 349 62 50