Geografia - spotkanie organizacyjne dla I roku

  • 28 września 2017
Spotkanie z opiekunem pierwszego roku GEOGRAFII, studia I stopnia odbędzie się w środę 4 października 2017, o godz. 13.00, Pl. Kościeleckich 8, nr sali zostanie podany do wiadomości w dniu spotkania na tablicy ogłoszeń sekretariatu. Opiekunem roku jest dr Adam Krupa
Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (052) 349 62 50