Instytut Geografii

Zajęcia dydaktyczne wyłącznie w formie zdalnej

Publikujemy Zarządzenie Rektora UKW dot. zajęć dydaktycznych w okresie 26 października - 8 listopada br. Kształcenie odbywa się wyłącznie w formie zdalnej.