Instytut Geografii

Organizacja procesu kształcenia w sem. zimowym 2020/2021

Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny podpisał zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.