Gdzie można pracować po ukończeniu geografii na UKW?

Szymon Piotr Bryzgalski

Aktualnie na stanowisku kierownik Zespołu Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławsku.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku geografia na UKW.


Ponadto ukończył kierunki studiów:
 • zarządzanie rozwojem przestrzennym miast na Politechnice Gdańskiej
 • systemy informacji geograficznej GIS i kartografia na AGH w Krakowie.

Pracuje w: Bractwo Rycerskie Kasztelanii Bydgoskiej (kierowanie NGOsem).
Zainteresowania: geografia, GIS, planowanie przestrzenne, rekonstrukcje historyczne.


Doświadczenie zawodowe:
 • Kujawsko-Pomorskie Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego (projektant)
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (stażysta w Zakładzie Hydrologii i Ochrony Wód).

Sebastian Czapiewski

Aktualnie na stanowisku specjalista ds. informacji przestrzennej w Geofabryka sp. z o.o..
Absolwent studiów magisterskich na kierunku geografia oraz studiów inżynierskich na kierunku rewitalizacja dróg wodnych na UKW.

Zainteresowania: geografia, GIS, zmiany krajobrazu, teledetekcja satelitarna, Bory Tucholskie.


Doświadczenie zawodowe:

 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy (wykonywanie projektów zleconych z zakresu analiz GIS)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wdrożenie i obsługa Systemu Informacji Przestrzennej, w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza)
 • Geopolis sp z o.o. (specjalista ds. GIS)
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (wykładowca, organizator i uczestnik wyprawy naukowej do Mongolii)
 • Logonet Sp. z o.o. (specjalista ds. GIS)
 • BTL Bydgoszcz na stanowisku animator
 • Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Bydgoszczy
 • Pracownia Profesora Ciekawskiego w Bydgoszczy na stanowisku edukator, specjalista projektowo-wdrożeniowy;
 • opiekun kolonijny Hufca ZHP Tuchola.

Piotr Kubicki

Aktualnie na stanowisku dyrektor ds. rozwoju w Technitel Polska S.A.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku geografia na UKW

 

Ponadto ukończył kierunki studiów

 • MBA (Master of Business Administration - IT) w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN
 • Zarządzanie projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Pracuje w: Polski Związek Alpinizmu, właściciel P.W. Alpin-Bud

Zainteresowania: geografia, telekomunikacja, zarządzanie w biznesie, alpinizm
W prasie: http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kubicki-gsmr-to-przelomowy-projekt-80191.html

 

Doświadczenie zawodowe:

 • PKP Budownictwo sp. z o.o. (dyrektor ds. sprzedaży)
 • ATEM - Polska Sp. z o.o. (dyrektor ds. rozwoju)
 • TK Telekom spółka z o.o. (dyrektor ds. rozwoju)
 • SIRTEL Sp. z o.o. (zarządzanie projektami )
 • CH2M HILL Polska LTD Sp. z o.o. (zarządzanie projektami dotyczącymi radioplanowania w sektorze telefonii komórkowej, projekty SWOP)
 • b+w Electronic Systems (zarządzanie projektami)
 • Digicos GmbH (kierownik, zarządzanie projektami dotyczącymi radioplanowania w sektorze telefonii komórkowej)
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (współorganizator wypraw naukowych do Mongolii I na Madagaskar)

 

Łukasz Pieron

Aktualnie na stanowisku starszy specjalista w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Absolwent studiów magisterskich na kierunku geografia oraz studiów inżynierskich na kierunku rewitalizacja dróg wodnych na UKW

Laureat konkursu pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”.
Zainteresowania: hydrologia, potamologia, żegluga śródlądowa, żeglarstwo, piłka nożna, podróże.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Bydgoszczy (starszy asystent),
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (nauczyciel akademicki).

Michał Słowiński

Aktualnie na stanowisku adiunkt w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń Polskiej Akademii Nauk w Toruniu.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku geografia na UKW.
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja paleojeziora Trzechowskiego (Bory Tucholskie) – w świetle analiz paleoekologicznych) (2012 rok).

 

Zainteresowania naukowe:

 • paleolimnoogia, paleoekologia oraz paleohydrologia torfowisk i jezior
 • ekologia ekosystemów jeziorno-torfowiskowych

Doświadczenie zawodowe:

 • Od ukończenia studiów geograficznych związany z PAN
  Postdoc w GFZ Potsdam
 • Stypendysta DAAD
 • członek Society of Wetland Scientists
 • członek Past Global Changes PAGES
 • członek International Paleolimnology Association.

Małgorzata Telus

Aktualnie na stanowisku pozycjoner stron internetowych w Pikseo sp. z o.o.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku geografia na UKW

Zainteresowania: geografia, meteorologia, Tatry, żużel, koszykówka; od 2014 prowadzi grupę Kujawsko-Pomorscy Łowcy Burz
https://www.facebook.com/kujawsko.pomorscy, której
celem jest ostrzeganie przed niebezpiecznymi zjawiskami

W prasie:
http://pozabydgoszcz.pl/archiwa/burza-jak-kobieta
http://magazyn.7dni.pl/331132,Z-glowa-w-chmurach-Kim-sa-polscy-lowcy-burz.html

 

Doświadczenie zawodowe:

 • KOM-PRO Usługi Informatyczne (pracownik biurowy)
  Poczta Polska S.A. (stanowisko ds. koordynacji i wsparcia sprzedaży)
 • TeleCentrum (konsultant sprzedaży telefonicznej)
 • ProTrade (telesprzedawca)
 • Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (staż zawodowy, młodszy referent)
 • Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy (staż zawodowy, sekretarka, pracownik biurowy).

 

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. +48 52 349 62 50