Instytut Geografii

o jednostce

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jednostką z wieloletnią tradycją. Jego początek sięga 1995 roku, kiedy z inicjatywy prof. dr hab. Aleksandry Kowalczyk została utworzona na uczelni Katedra Geografii. Katedra ta od samego początku intensywnie się rozwijała kadrowo i organizacyjnie poprzez tworzenie kolejnych Zakładów oraz zwiększanie ilości kształconych studentów. Przyczyniło się to do przekształcenia jej w 2001 roku w Instytut.

Realizowane są tu cztery kierunki studiów stacjonarnych: geografia (studia I i II stopnia), rewitalizacja dróg wodnych (unikatowy kierunek inżynierski), turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia) oraz zarządzanie kryzysowe w środowisku (kierunek inżynierski).

Kontakt

Sekretariat Instytutu Geografii
Joanna Kamińska
sekretariat, p. 22
tel. 52 349 62 50
geografia@ukw.edu.pl
MS Teams

Beata Rinke
sekretariat ds. dydaktycznych p. 23a 
tel. 52 327 71 45 w. 46
beatarinke@ukw.edu.pl
MS Teams

Portiernia
tel. 52 327 71 45