Aktualności

O Instytucie

Instytut Geografii jest jednostką z wieloletnią tradycją. Jego początek sięga 1995 roku, kiedy z inicjatywy prof. dr hab. Aleksandry Kowalczyk została utworzona na uczelni Katedra Geografii. Katedra ta od samego początku intensywnie się rozwijała kadrowo i organizacyjnie poprzez tworzenie kolejnych Zakładów oraz zwiększanie ilości kształconych studentów. Przyczyniło się to do przekształcenia jej w 2001 roku w Instytut.

Obecnie Instytut Geografii działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Realizowane są tu cztery kierunki studiów stacjonarnych: Rewitalizacja Dróg Wodnych (unikatowy kierunek inżynierski), Geografia (studia I i II stopnia), Turystyka i Rekreacja (studia I i II stopnia) oraz  Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku.

Kontakt

Joanna Kamińska
Sekretariat Instytutu Geografii
ul. Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
sekretariat, p. 22
tel. 52 349 62 72 wew. 40
geografia@ukw.edu.pl

 

Portiernia
tel. 52 327 71 45

 

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. +48 52 349 62 50